Szegények patikája

SZEGÉNYEK PATIKÁJA
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Gyermekétkeztetési Alapítvány (GYEA) pályázatot hirdet hátrányos helyzetű településeken dolgozó családi- és gyermekorvosok számára havi 100 ezer forintos támogatás elnyerésére a 2017. március 01 és 2018. április 30. közötti időszakra. A támogatásból a háziorvos olyan szegénysorú gyermekek és terhes asszonyok gyógyszereit és tápszereit fizetheti ki, akik anyagi körülményeik miatt a gyógyulásukhoz, egészségük fenntartásához szükséges patikaszereket nem lennének képesek kiváltani. A költségeket olyan gyermekek esetében lehet átvállalni, akik Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásban részesülnek, illetve ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg havonta a 37 050 forintot (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át).Beadási határidő: 2017. február 15. szerda éjfél (23 óra 59 perc)

A Szegények Patikája program gyakorlati lebonyolítása:
Az orvos a pályázat benyújtása előtt egyeztet a helyi gyógyszerésszel, hogy a pályázat elnyerése esetén együtt írják alá a közöttük és a GYEA között létrejövő szerződést a Szegények Patikája programra vonatkozóan. A nyertes pályázó vállalja, hogy a kedvezményezettek anyagi és szociális helyzetéről tájékozódik a praxis területén működő önkormányzatoknál, szükség esetén a GYEA kérésére azoktól beszerzi a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat.

A pályázati összeget a háziorvos kezeli, azt a GYEA minden hónap 15. napjáig utalja át a háziorvos bankszámlájára. A gyógyszertár a segélyből vásárolt gyógyszerek számláját a Gyermekétkeztetési Alapítvány nevére állítja ki. Ezen gyógyszerek árát a háziorvos és a gyógyszerész közötti megállapodás szerinti ütemezésben a háziorvos fizeti ki a keret terhére a gyógyszertárnak. A számlákat a háziorvos minden hó 5-ig postán megküldi a GYEA számára.
A háziorvos és a gyógyszerész 2018. április 30-ig megküldi a GYEA számára az év során felhalmozott tapasztalatairól szóló beszámolót, amely dokumentum egyben kötelező mellékletét képezi a következő 12 hónapra szóló pályázatnak.


A pályázatot 2017. február 08. és 15. között kizárólag elektronikusan úton lehet benyújtani.


Pályázati adatlap letöltése: ITT

A kitöltött pályázati adatlapot az szp@gyea.hu e-mail címre kell elküldeni!

Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az szp@gyea.hu címen kérhető.


Budapest, 2017. február 07.

Gyermekétkeztetési Alapítvány Kuratóriuma